Hakkında

Etİk UYUM

Yiğit Topluluğu paydaşlarıyla olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve hesap verebilir olmayı benimsemektedir. Faaliyetlerini yürütürken, ilgili mevzuata, sözleşmesel taahhütlerine uymakta ve “Etik İlkeleri” çerçevesinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, Topluluğun faaliyet gösterdiği farklı sektörlerin ve coğrafyaların hızla değişen ihtiyaçları ile yerel ve uluslararası düzeyde paydaş beklentilerine yanıt vermek amacıyla kapsamlı bir “Uyum Projesi” yürütülmüştür.

2000-2021 yılları arasında Yiğit Yatırım liderliğinde yürütülen “Uyum Projesi” kapsamında, Topluluk çalışanları ve üst düzey yöneticiler ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş; anket ve çalıştaylar aracılığıyla mevcut uyum faaliyetleri değerlendirilmiş ve Yiğit Topluluğu’na ilişkin bir risk değerlendirmesi yapılmıştır.
Bu çıktılar ışığında, küresel ölçekteki iyi uygulamalar incelenerek ilgili politikalar nihai haline getirilmiş ve Yiğit Yatırım Yönetim Kurulu’nun onayı ile bir “Uyum Programı” uygulanmaya başlanmıştır.

Uyum Programı kapsamında güncellenen Yiğit Topluluğu Etik İlkeleri; tüm Yiğit Topluluğu şirketleri, çalışanları, Topluluk adına hareket edenler ve iş ortaklarına yol göstermeyi ve rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Yiğit Topluluğu Etik İlkeleri’ne uyum, bütün Yiğit Topluluğu çalışanlarının görevi olmakla birlikte, Yiğit Topluluğu şirketlerinin üst yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi beklenmektedir.
Uyum Programı, Yiğit Topluluğu’nun uyum ile ilgili konularını, riske dayalı bir yaklaşımla belirlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan kurallar, politikalar ve prosedürler bütünüdür. Uyum Programı, üst yönetim tarafından desteklenen ve Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından izlenen kurumsal uyum kültürünü ve Yiğit Topluluğu genelinde yazılı hale getirilen standartları, tüm çalışanların katılımıyla bir araya getirmektedir.
Yiğit Topluluğu Uyum Programı’nın temel bileşenleri; önleme, tespit etme ve tepki verme şeklindedir. 

YİĞİT Topluluğu Etik İlkeleri, insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmasının engellenmesi, ekonomik yaptırımlar, gizlilik ve içsel bilgilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular başta olmak üzere YİĞİT Topluluğu çalışanları ve paydaşları için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir.
Uyum Programı kapsamında, Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Tedarik Zinciri, İnsan Hakları, Kişisel Verilen Korunması, Bağış ve Sponsorluk konuları dâhil olmak üzere, uyumla ilgili pek çok politika geliştirilmiş ve YİĞİT Yatırım Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. YİĞİT Topluluğu Etik İlkeleri’ne, uyum konusundaki organizasyonla ilgili detaylar için Uyum Politikası’na ve destekleyici politikalara aşağıda yer verilmiştir.

Yiğit Topluluğu Etik İlkeleri

İndir

Yiğit Topluluğu Hediye ve Ağırlama Politikası

İndir

Yiğit Topluluğu İnsan Hakları Politikası

İndir

Yiğit Topluluğu Rekabet Hukuku Uyum Politikası

İndir

Yiğit Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

İndir

Yiğit Topluluğu Tedarik Zinciri Uyum Politikası

İndir

Yiğit Topluluğu Toplumsal Yatırım Politikası

İndir

Yiğit Topluluğu Uyum Politikası

İndir

Yiğit Topluluğu Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası

İndir

Yiğit Topluluğu Bağış ve Sponsorluk Politikası

İndir

İLETIŞIM ADRESLERI

444-9-948
info@yigityatirim.com

BROOKLYN

NY 10128

İstanbul Cad. Altınova Mah.

No:428 Kat:10-11 Daire:39 Osmangazi/BURSA

İstanbul Cad. Alaşarköy Mah.

No:24
Osmangazi/BURSA