SÜRDÜREBİLİRLİK

Dünya

Sürdürülebilir büyümeye, ancak çevre koruma yaklaşımını karar alma süreçlerimize entegre edersek ulaşabiliriz. Başka bir deyişle; sağlıklı bir işin, sağlıkla işleyen bir dünya ve toplumlar olmadan pek de bir anlamı olmadığına inanıyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele ederken uzun dönemli bakış açısına sahip olmak gerektiğinin farkındayız. Gerek küresel ölçeğimiz, gerekse paydaşlarla kurduğumuz ilişkiler, iklim gündemine katkıda bulunabileceğimiz fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, hem kendi ekosistemimizdeki şirketler, hem de diğer kuruluşlar için rol model olmayı hedefliyoruz.

İklim değişikliği geniş çaplı ve öngörülemeyen etkileriyle günümüzün en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Hükümetler, iş dünyası ve toplumlar üzerinde önemli etkileri olan bu konu, küresel sıcaklıkların uluslararası sınır olan 2 derecelik artışa yaklaşmasıyla birlikte hiç olmadığı kadar gündeme girdi. Paris Anlaşması ile belirlenen hedeflere ulaşmak ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin bu yeni duruma uyum sağlamaları için, küresel piyasalara önemli görevler düşüyor. Gelişen ve gelişmekte olan piyasaların ortak hareket edeceği, güçlü bir uluslararası iş birliği ile bu konuda çözüm kararlığını göstermek gerekiyor. İlerici bir iklim değişikliği gündemi geliştirmek için küresel ortak vizyonun tüm taraflarca benimsenmesi şart. Bu kapsamda, toplumun çeşitli kesimlerinden paydaşlar, düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik çözümler üretmek için birlikte çalışıyorlar. Yeni iklim gündeminin küresel ekonomi ve toplum için hem riskler, hem de fırsatlar barındırdığından hareketle, çözüm üretmek ve yaygınlaştırmak için paydaş iş birlikleri ile yenilikçi yöntemler geliştirmek büyük önem taşıyor.

İLETIŞIM ADRESLERI

444-9-948
info@yigityatirim.com

BROOKLYN

NY 10128

İstanbul Cad. Altınova Mah.

No:428 Kat:10-11 Daire:39 Osmangazi/BURSA

İstanbul Cad. Alaşarköy Mah.

No:24
Osmangazi/BURSA